Som voksen er du velkommer til uklike felleskap i Sandnes menighet.