Korona og Sandnes menighet


Informasjon om hvordan vi forholder oss til korona i Sandnes kirke. 

 

 

18.08.2020

Oppdatert smitteveileder fra 16.06.2020

Gudstjenester: Gudstjenester alle søndager. Deltakere registreres. Alle holder avstand og spriter hender. Koronatiltak rundt nattverden. 

Søndagsskole: Oppstart 6.10 på Alsvik

Konfirmantarbeidet: Konfirmasjonsgudstjenester 29.8 og 30.8. blir gjennomført for årgang 2005. Foreløpig ser det ut som om konfirmantene kan ha med seg 9 gjester. Smittevernsveilederen sier foreløpig at det kan bli leir for konfirmantenene fra årgang 2006 og almindelig konfirmasjonsundervisning. 

Tirsdagssprell: Vi vil forsøke å starte korene og småbarnssang denne høsten den 25.8. Det blir ikke middag, men fellessamling kl. 17.35 i kjelleren. Leker blir ikke satt frem. Det blir derfor bare organisert lek. 

Trosopplæring:

Spor 0: Babysang blir avholdt høsten 2020. To grupper med maks 10 foresatte med barn. En matte per barn. Mattene sprites av mellom gruppene. Brukes bare rekvisitter som kan vaskes/sprites av mellom hver samling. 

Spor 2: Småbarnssang: Vi forventer å kjøre dette tiltaket alle tirsdager kl. 17 for barn 1-3 år. Det blir ikke middag, men fellessamling med korene kl. 17.35. Det blir ikke mylding som vi kjenner det fra Tirsdagssprell.  

Spor 3: Gullullsamling: Vi har invitert til samling sammen med småbarnssang tirsdag den 1. september. MIDDAG AVLYST pga korona. 

Spor 4: 4-årsfest og bok: Vi inviterer til samling 17.10 med smittevern og til gudstjeneste 18.10

Spor 5: Adventsklubb: Vi kjører adventsklubb uten middag dette året. Ikke helt avgjort hvordan det blir. 

Spor 6: 6 årsfest og bok: Vi har samling på menighetssenteret den 19. september med smittevern og gudstjeneste den 20. september. 

Spor 11: LysVåken: Ikke avgjort.   

Mandagsbønn: Oppdatering kommer  

Språkverkstedet: er begynt igjen. 

 

 

18. mars 2020

  1. Alle konfirmasjonar skal utsetjast til over sommaren
  2. Tidspunkt for konfirmasjonar ol kjem me tilbake til etter prostemøtet som sluttar kl. 15.30 i dag
  3. Ved alvorleg sjukdom i familien, om nokon kan døy før hausten, kan det gis dispensasjon for enkeltkonfirmantar.

Der det måtte vera aktuelt, lagar me til seremoniar for ein og ein konfirmant m/familie. Max 50 personar.

 

 

DEN NORSKE KIRKE

Prosten i Sandnes

 

 

 

 

Sandnes, 12.mars 2020

 

 

Til

Alle menighetar i Sandnes prosti

 

 

 

TILTAK I SAMBAND MED KORONAVIRUSET

 

Prosten og kyrkjeverja i Sandnes har 12.3.2020 i møte med dei daglege leiarane i prostiet vedteke fylgjande for perioden 12.-29.mars:

 

  1. Alle offentlege gudstenester blir avlyste.

Dåp blir gjennomført som eigne gudstenester innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet og den lokale kommunehelsetenesta.

Prest og menighet avgjer korleis dette skal gjerast der det er avtala 3 eller fleire born til dåp i ei gudsteneste. Dåpsfamiliane blir kontakta av soknepresten.

 

  1. Vigslar blir gjennomført innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet, jfr.pkt.6

 

  1. Gravferder blir avvikla innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet.

Gravferdene blir i utgangspunktet gjennomført med den næraste familie, av omsyn til sårbare grupper, jfr- pkt. 6.

 

  1. Trusopplæringstiltak og andre opne samlingar blir avlyste.

 

  1. Me utfordrar alle menighetar til å tenkje gjennom korleis vi kan vera kyrkje i denne perioden.

Det kan f.eks. vera aktuelt å leggja ut andakter/minigudstenester e.l. på sosiale medier, aktivt bruk av oppsøkjande teneste via telefon, bruk av cellegrupper mm.

 

  1. Det er meldeplikt for all verksemd som samlar mellom 50 – 500 menneske.

Eigenfråsegn skal sendast kommunaldirektør Søren Jensen, soren.jensen@sandnes.kommune.no, seinast 24 timar før arrangementet startar.


 

 

 

 

Ludvig Bjerkreim                                          Gunnvor Gjedrem

prost                                                               fung. kyrkjeverje

 

 

 

 

Tilbake