Korona og Sandnes menighet


Informasjon om hvordan vi forholder oss til korona i Sandnes kirke. 

 

 

25.05.2020

Nye smittevernsveiledere: 

https://www.ka.no/sak/article/1556211: For diakonale samlinger og andre arrangement.

https://www.ka.no/sak/article/1556231: Kirkemusikk og kulturarrangement.

https://www.ka.no/sak/article/1552796: barn og ungdom og trosopplæring

Vi har avlyst Spor 7 Safari og Spor 12 Fortsatt LysVåken fordi vi ikke klarer å ivarteta smittevernshensyn på disse tiltakene. 

Babysang blir avholdt våren 2020. To grupper med maks 8 foresatte med barn. En matte per barn. Mattene sprites av mellom gruppene. Brukes bare rekvisitter som kan vaskes/sprites av mellom hver samling. 

Mandagsbønn er begynt igjen. 

Språkverkstedet er begynt igjen. 

 

18. mars 2020

  1. Alle konfirmasjonar skal utsetjast til over sommaren
  2. Tidspunkt for konfirmasjonar ol kjem me tilbake til etter prostemøtet som sluttar kl. 15.30 i dag
  3. Ved alvorleg sjukdom i familien, om nokon kan døy før hausten, kan det gis dispensasjon for enkeltkonfirmantar.

Der det måtte vera aktuelt, lagar me til seremoniar for ein og ein konfirmant m/familie. Max 50 personar.

 

 

DEN NORSKE KIRKE

Prosten i Sandnes

 

 

 

 

Sandnes, 12.mars 2020

 

 

Til

Alle menighetar i Sandnes prosti

 

 

 

TILTAK I SAMBAND MED KORONAVIRUSET

 

Prosten og kyrkjeverja i Sandnes har 12.3.2020 i møte med dei daglege leiarane i prostiet vedteke fylgjande for perioden 12.-29.mars:

 

  1. Alle offentlege gudstenester blir avlyste.

Dåp blir gjennomført som eigne gudstenester innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet og den lokale kommunehelsetenesta.

Prest og menighet avgjer korleis dette skal gjerast der det er avtala 3 eller fleire born til dåp i ei gudsteneste. Dåpsfamiliane blir kontakta av soknepresten.

 

  1. Vigslar blir gjennomført innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet, jfr.pkt.6

 

  1. Gravferder blir avvikla innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet.

Gravferdene blir i utgangspunktet gjennomført med den næraste familie, av omsyn til sårbare grupper, jfr- pkt. 6.

 

  1. Trusopplæringstiltak og andre opne samlingar blir avlyste.

 

  1. Me utfordrar alle menighetar til å tenkje gjennom korleis vi kan vera kyrkje i denne perioden.

Det kan f.eks. vera aktuelt å leggja ut andakter/minigudstenester e.l. på sosiale medier, aktivt bruk av oppsøkjande teneste via telefon, bruk av cellegrupper mm.

 

  1. Det er meldeplikt for all verksemd som samlar mellom 50 – 500 menneske.

Eigenfråsegn skal sendast kommunaldirektør Søren Jensen, soren.jensen@sandnes.kommune.no, seinast 24 timar før arrangementet startar.


 

 

 

 

Ludvig Bjerkreim                                          Gunnvor Gjedrem

prost                                                               fung. kyrkjeverje

 

 

 

 

Tilbake