Sivert Rønning Vatnedal blir Kristoffers vikar i 1 år.


Sivert Rønning Vatnedal blir vikar for Kristoffer i et år fra midten av august 2022. Kristoffer skal være sokneprest i Varden menighet. 

 

For noen uker siden introduserte Kristoffer staben for Sivert Vatnedal. Nå gleder vi oss til å arbeide sammen med ham og introdusere ham for unge og eldre i menigheten. Sivert skal ha kateketoppgaver som konfirmanter, fredagspizza, trosopplæring m.m. 

Sivert er 26 år gammel. Han er nest eldst av fire søsken og kommer fra Holum, som er ei lita bygd i Lindesnes kommune. Han har arbeidet som menighetsarbeider i Randaberg og avslutter denne våren profesjonsutdanningen i teologi ved VID vitenskapelige høyskole i Stavanger. Han brenner for å formidle troen på Jesus Kristus gjennom undervisning og relasjonsbygging. 

Hjertelig velkommen til Sivert. 

 

 

Tilbake