Spor 12: Fortsatt LysVaken


Det året barna fyller 12 år blir de invitert med til overnattingstur i Melsheia onsdag opp til Kristi Himmelfart.

 

Onsdag 25. mai 2022 kl. 17 møtes vi på speiderhytten i Melsheia. Det blir grilling, konkurranser, bibelsmugling i mørket, fortelling om Kristi himmelfart og overnatting i lavo.

Torsdag 26. mai kl. 11 er foresatte og alle andre velkomne til friluftsgudstjeneste hvor barna deltar.

 Hjertelig velkommen til alle som fyller 12 i 2022!

Påmelding til gs388@kirken.no

Tilbake