MiniGospel


Velkommen til kor for barn 4 år og større. Oppstart blir 23. august!

 

 

MiniGospel er en del av Tirsdagssprell hvor familier møtes og koser seg sammen. 

Frem til høstferien 2022 har småbarnssang og MiniGospel felles samling fra kl. 17-17.40 med sang og fortelling. Dørene åpnes kl. 16.45 for dem som ønsker å leke litt. Etter samlingen blir det felles middag (mellom 17.45 og 18.15). Middagspåmelding senest samme dag kl. 10 til Kristin (mob. 46782851). Middagen koster 30 kr per person og maks 100 kr per familie. VIPPS til Sandnes sokn - 15111.  

Etter høstferien blir Bjarte Lending ny dirigent for MiniGospel og programmet vil være som følger: MiniGospel (4 -7 år) øver tirsdager kl. 17-17.35 på menighetssenteret. Etter øvelsen er det fortelling, frilek og noen ganger forming. 

Etter fortelling blir det felles middag (mellom 17.45 og 18). Middagspåmelding senest samme dag kl. 10 til Kristin (mob. 46782851). Middagen koster 30 kr per person og maks 100 kr per familie. VIPPS til Sandnes sokn - 15111.  

Ca. en gang i måneden har vi tirsdagssprellgudstjeneste i kirken. Da samles MiniGospel, småbarnssang og andre som vil kl. 17 i kirken. Det blir masse sang og glede. 

Tirsdagssprellgudstjenester for hele tirsdagssprell:

27.9 med utlevering av 3-årsbok

25.10 med utlevering av 4- årsbok

6.12 med juleavslutning 

Påmelding til MiniGospel til Kristin (kh849@kirken.no)

Tilbake