Frivillig i Sandnes menighet - Bli med du også!


Ønsker du å bli frivillig i vår menighet? En meningsfylt oppgave og lettere å bli kjent? Ønsker du å bidra innenfor noe som interesserer deg?

Hjertelig velkommen til å være en del av felleskapet i Sandnes menighet. En stor del av å være del av en menighet er å ha oppgaver i menighetens arbeid. Vi kan tilby oppgaver innenfor mange områder i menigheten. 

- Gudstjenester (Lina Håland, lh968@kirken.no)

- Bønn (Lena Tunge, mob. 416 341 31 )

- Misjonsarbeid (Øyvind Justnes Andersen, mob. 976 996 77 )

- Trosopplæring (Kristoffer Hodne Haugen, kh249@kirken.no/Kristin Henriksen, kh849@kirken.no)

- Søndagsskole (Ivar Kristoffersen, mob. 95421183)

- Tirsdagssprell  (Kjersti Kristoffersen, kk276@kirken.no )

- 10:14 Ungdomsklubb (Tom Ryen, mob. 934 26 123))

- Kor (Barnekor Marie Sviland Haugen, ms436@kirken.no, Voksenkor Tim Rishton, tim@rishton.no )

- Vedlikehold av bygninger (Kjersti Kristoffersen, kk276@kirken.no)

Tilbake
Del