Spor 6: 6-årsfest og bok


Det året barna fyller 6 år inviteres de til Tirsdagssprellgudstjeneste i Sandnes menighet med utlevering av bok. 

 

Tirsdag 22. februar (UTSATT TIL 22. mars) 2022 er det Tirsdagssprellgudstjeneste med utlevering av "Bibelhistorier for nybegynnere" kl.17 i kirken. Etter gudstjenesten blir det hjemmebakst og lek på menighetssenteret. Ca. kl. 18.15 blir aktiviteter spesielt for 6 åringene nede i kjelleren. 

Hjertelig velkommen til alle som fyller 6 år i 2022!

Påmelding til kh849@kirken.no.

Tilbake