Spor 8: Dåpsskole


Det året barna fyller 8 år blir de invitert med på samlinger seks torsdager i SFO-tid.

 

Datoer i 2022: 

Trones: 3.2, 10.2, 17.2

Smeaheia: 24.2, 10.3, 17.3

Stangeland: 17.3. 24.3, 7.4 

Vi henter på skolene rett etterskoleslutt og før evt. sfo. 

Påmelding til kh849@kirken.no.

Gi vennligst beskjed om barnets navn, adresse, skole/klassetilhørighet, mobilnr og e-mail til en foresatt. Særlige behov (som matallergier)

Tilbake