Spor 9: Tårnagenthelg


Det året barna fyller 9 år er det tårnagenthelg. AVLYST i 2022

 

Tårnagenthelg for barn det året de fyller 9 år i 2022. I år inviterer vi også de som fyller 10 år i år 2022. 

Dato: AVLYST I 2022.  Vi satser på å starte med friskt mot i 2023

Påmelding til kh849@kirken.no  

Gi beskjed om:

- matallergier og andre særlige behov

- hvorvidt vi kan ta bilder av barnet og bruke dette på hjemmeside, invitasjoner etc.

Tilbake