Om kirkebygget - Sandnes kirke


Sandnes kirke er en tradisjonell langkirke i tegl.

Sandnes menighet fikk sitt eget kirkebygg i 1882. Den brukes hovedsaklig til gudstjenester, seremonier og konserter. I de senere år er flere trosopplæringstiltak også lagt til kirkerommet.

Kirken ble restaurert i 2011-2013. Den fikk nye stoler og ble mer anvendelig. Mye som sto på skade ble reparert. Til tross for at den er tradisjonell i utforingen ble den nå mer funksjonell for menigheten og for de som ellers ønsker å benytte kirken til konserter og andre kulturarrangement.

Tilbake
Del