Tirsdagsprell


Koronatilpasset oppstart 18. januar - MiniGospel og Småbarnssang annenhver gang. (Familiesamlinger med kor, småbarnssang og lek.)

 

Tirsdager møtes store og små i Sandnes menighet til sang, lek og drøs. 

Dørene åpnes kl. 16.45 for dem som ønsker å leke litt. 17.00 starter småbarnssang for 1-2-3 åringene i samlingsrommet i kjelleren og MiniGospel i kirkestuen for 4-7 åringene (1. klasse).  For de som ikke er med på en aktivitet har vi lekeområde med lego osv., bordtennis, biljard mm.

Oppstart i januar 2022 er ikke satt. Avventer nye smittevernsregler. 

Følgende tirsdager vil vi ha tirsdagssprellgudstjenester i Sandnes kirke: 

22. februar: Utdeling av bibel til 6-åringer

22. mars: Vanlig gudstjeneste eller evt. dåpsskolegudstjeneste. .

10. mai: Semesteravslutning

 

Påmelding til småbarnssang til Kristin Henriksen (kh849@kirken.no), påmelding til MiniGospel til Marie Sviland Haugen (ms436@kirken.no)  

Tilbake