16. september: Menighetsmøte - UTSATT


Menighetsmøtet er UTSATT inntil videre.  

 

 

Menighetsråd og stab innkaller til stormøte for alle i menigheten kl 19. Det blir noe og spise. Vi får høre alternativer til den nye liturgien og får mulighet til å prege beslutningen. Staben har også noen nye tanker de vil presentere.  

Tilbake