Det er stort å bli foreldre. "Fylt av glede over livets under" heter det i en dåpssalme. Slik opplever vel mange det. Men man kan også oppleve det litt skremmende. Det er et stort ansvar.

I dåpen legger vi vårt barn i Guds hender.

Det gir trygghet.

I dåpen settes vi også inn i en større sammenheng. Som Guds barn kan vi tenke på alle kristne som søsken med Gud som en felles Far.

Hva skjer i dåpen?

Jesus sier: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem» (Markus 10,14).

I dåpen tar Gud imot oss med sin kjærlighet og gjør oss til sine barn – lysets barn. Presten tegner korsets tegn over barnets ansikt og bryst for å vise at det skal tilhøre Jesus og tro på ham. I Bibelen har Gud lovet oss at «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst». (Mark. 16,16)

Når et barn døpes, får foreldre og faddere et ansvar sammen med menigheten: Vi skal sørge for at barnet blir kjent med Jesus når det vokser opp. Derfor har menigheten en trosopplæringsplan for de døpte. Menigheten vil invitere til tiltak for barna som kan være en hjelp til dette.

Koster det noe?

Det koster ingen ting! Dåpen er gratis.

Hvor skal dåpen skje?

Dere tar først kontakt med menigheten hvor dere ønsker barnet døpt for å avtale dato. Siden melder dere barnet til dåp i den menigheten dere bor (geografisk) hvis det er to forskjellige menigheter. Dåpssamtalen holdes som hovedregel i den menigheten en tilhører geografisk. Menigheter innenfor Sandnes kommune betjenes alle fra kirkekontoret.

Dåpssamtale

Når barnet er meldt til dåp, vil presten (vanligvis den som skal utføre dåpen) ta kontakt og avtale en dåpssamtale. Vi samtaler om hva dåpen betyr, og gir praktisk informasjon om selve dåpen og vårt trosopplæringstilbud.

Vennlig hilsen

Sandnes menighet

Innmelding til dåp

Det er to måter for å melde et barn til dåp:

1. Via internett: Trykk her

2. Til kirkekontoret:

Oppmøte Storgata 48

eller telefon 51974770

Når en melder barnet inn til dåp, blir en bedt om å oppgi to eller flere faddere.  Sandnes menighet har gudstjeneste i Sandnes kirke hver søndag der ca. annenhver er åpen for dåp. Hvis det er spesielle grunner for å ha dåp utenom en gudstjeneste, kan dette tas opp med presten.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannesevangeliet, kapittel 3, vers 16