Daglig leder

Kjersti Kristoffersen

45637450

Send epost

Kateket

Kristoffer Hodne Haugen

92258786

Send epost

kirkemusiker

Bjarte Lending

41202202

Send epost

Sokneprest

Lina Håland

41318282

Send epost

Trosopplæringsmedarbeider

Kristin Henriksen

46782851

Send epost